Pla d’Igualtat i Protocol d’assetjament

En aplicació del conveni colectiu aplicable, Pasquina, SA compleix amb l’establert a l’apartat 3 de l’article 45 de le Llei Orgànica de 3/12007, de 22 de març, per la igualtat de dones i homes. Pasquina SA disposa d’un Pla d’Igualtat d’homes i dones.

Així mateix, també té redactat un Protocol d’assatjament, assatjament sexual i assatjament psicològic que està a l'abast de qualsevol treballadora o treballador.

PASQUINA S.A. Carretera C-1411 Km.92 08611 Olvan Tel. 938 214 100 pasquina@pasquina.es